שאלה:
תשובה:
כיוון שרק מסופק האם ספר - עדיין יכול ימשיך לספור בברכה. (ורק כאשר יודע בוודאות שלא ספר, אם לא השלים זאת ביום ימשיך לספור ללא ברכה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סתפ"ט סכ"ה
ספירת העומר ספירה עם ברכה ספק
347