שאלה:
תשובה:
ההוראה להרבות בשמחה היא כבר משבת מרכים החודש אדר.
נכתב ע"י הרב מדריך פורים
מקור: לקו"ש חי"א ע' 323
חודש אדר שמחה שבת מברכים
300