שאלה:
תשובה:
לכאורה לא ישן כלל ולפחות עד עלות השחר
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה אוצר הברית פ"ג סי' ז וש"נ
וואכנאכט (ליל ברית) ברית מילה
242