שאלה:
תשובה:
את המעשרות מפרישים מכל המשכורת שנכנסת (ללא קשר להוצאות החודשיות). אולם החיוב הוא לתת מה'נטו' ולכן כשמחשבים את סכום ההכנסה ניתן להוריד את הסכומים הנלווים שנתן המעסיק לצורך העבודה כמו דמי נסיעות וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד ר"ס רמט. שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קלג אות ד.
107