שאלה:
תשובה:
מן הדין מותר להבדיל על הכוס בצאת-השבת, ולעשות מלאכה, אף-על-פי שעדיין לא התפלל ערבית, אולם לכתחילה ראוי לבעל נפש שלא לעשות מלאכה עד לאחר סדר הקדושה של "ואתה-קדוש" הנאמרת בציבור, ולכן לכתחילה יש להתפלל ערבית קודם ההבדלה על הכוס ועשיית מלאכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סרצ"ד ס"ב, וסרצ"ט סי"ט.
הבדלה ערבית
195