שאלה:
תשובה:
הדבר אינו תלוי ביחיד או ציבור, אלא במקום שבו יש ס"ת או לא. מאחר ובבמקרה זה נמצאים במקום שאין בו ס"ת, אין ליפול אפיים אלא לומר את הפרק בישיבה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן קלא,א ובקצוה"ש.
תפילה תחנון תפילת יחיד
411