שאלה:
תשובה:
לימוד חסידות לפני התפילה הוא חלק בלתי נפרד מהתפילה וכל זמן שיש לאדם חיוב להתפלל, יש עליו חיוב ללמוד חסידות לפני התפילה. לכן בנידון דידן- אם זה עדיין לפני חצות, צריך ללמוד. לאחר חצות, הפסיד את תפילת שחרית אם היה מזיד, ובשוגג - יתפלל תשלומים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
זמן תפילה שחרית
1030