שאלה:
תשובה:
כיוון שלא היה קילוח ישיר אלא טיפות שנזלו (אף אם היו יד סולדת במגע בשיש, שאף זה אינו וודאי) בדיעבד זה בסדר
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: כנפסק ביו"ד סי' צ"ב ס"ז ברמ"א
כשרות בשר וחלב
457