שאלה:
תשובה:
אחרי שעה ניתן לברך. אך אחרי שעתיים לא ניתן, אלא במקרה שמרגישים עדיין שובע כתוצאה מהאכילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז קפד, ג (וסדר ברכות הנהנין פרק ה הלכה ט)
1091