שאלה:
תשובה:
בדרך כלל כשטובלים מכשירים אלו ומניחים אותם להתייבש יממה בשמש, לא קורה להם כלום ואפשר להטבילם. לחילופין- ניתן לפרק חלק חשוב מהמכשיר ולהרכיבו ע"י ישראלי. והפירוק צריך להיות כזה שדורש ידע מקצועי כדי להרכיבו שוב. (אבל אם האדם שפירק יודע להחזיר בגלל שהוא זה שפירק ואילו אדם אחר שלא ראה את הפירוק לא ידע להרכיב, גם זה נחשב פירוק משמעותי שמועיל הלכתית). ובשעת הדחק- ניתן להקנותו לגוי ולחזור ולהשאילו ממנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
טבילת כלים
803