שאלה:
תשובה:
כאשר אוכלים פחות משיעור של ד' ביצים (כ216 סמ"ק) ברכתה מזונות וברכה אחרונה מעין שלוש, ובעל נפש יאכל בתוך הסעודה. מעל שיעור זה - תלוי בקביעות סעודה. מעל שיעור גדול של "חצי עשרון" - ברכתה המוציא וברכת המזון.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"ג וס"ט
ברכת מזונות ברכת המוציא ברכה ראשונה ברכה אחרונה
559