שאלה:
תשובה:
ישנו מנהג כזה, והוא מבוסס על כך שראוי לעשות בד' מינים עוד מצוות, ואם כן - כאשר יברכו על הריבה, תיעשה עוד מצווה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
אתרוג ארבעת המינים
489