שאלה:
תשובה:
אתרוג ירוק שעתיד להצהיב או צהוב, כשר. מנהגנו לקחת אתרוג צהוב כמראה שעווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ח ס"ל, ספר המנהגים עמ' 65
סוכות ארבעת המינים אתרוג
308