שאלה:
תשובה:
אוגדים בערב יו"ט בכל מקרה, כך הוא מנהג בית הרב, וכך ראינו בהנהגת הרבי (לדוגמא בשנים תש"מ, תש"נ)
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים (אין התייחסות לערב שבת), יומנים.
ארבעת המינים סוכות ערב סוכות
301