שאלה:
תשובה:
אין להניח (לכתחילה) את הסכך על גבי ברזל כיון שהברזל 'מקבל טומאה' ואין להיעזר בזה עבור סיכוך. אך אם על גבי המוטות ברזל יש לייסטים (קרשי עץ), אפשר להניח על קרשי העץ ולא חוששים לחומרת 'מעמיד דמעמיד'. מצד המגע בברזל, אם הדופן ברזל אינה המעמיד של הסכך אלא הלייסטים והסכך רק נוגע בברזל - אין בכך כל בעיה.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ט סי"ב - וראה הפרטים ב'הלכה למעשה' תשרי פרק י"ט ס-סה
בניית הסוכה סכך הסוכה סוכות סוכה
337