שאלה:
תשובה:
כן, כדאי להשלים, לגמור לפני החג אי״ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הימים שבין יום כיפור לסוכות - שייכים במיוחד גם ליום הכיפורים (ראה שו"ע אדמוה"ז תרכד, יג)
יום כיפור תהילים
357