שאלה:
תשובה:
אם מדובר על פרגולה מעץ, צריך שהמרווחים שבין קרשי הפרגולה, יהיו יותר מ5 ס"מ כל רווח. ושהסכך שמעליהם יהיה צפוף מאוד, כך שגם בלעדי קרשי הפרגולה, הסכך יעשה רוב צל
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע, ושו"ע אדמוה"ז סימן תרכו, נו"כ וספרי המלקטים
בניית הסוכה סכך הסוכה סוכה
336