שאלה:
תשובה:
אם ניתן להסתפק בשתי'ה בלבד, כולל של משקאות מזינים ומחזקים, מה טוב. אין חובה לשתות מים דווקא. מבחינת כמות - אכילה היא 30 סמ"ק, יש לשים לב שזו מידת נפח ולא משקל, ולכן יש למדוד אותה בכלי מדידה (כגון בקבוק של תינוקות). שתיה - לאדם רגיל כ40 סמ"ק, אדם שפיו קטן מהממוצע - 35 או 30, ניתן למדוד את השיעור לכל אדם ע"י מילוי הפה במים בלי "לנפח", או למלא צד אחד לגמרי. ההפסקה בין אכילה לאכילה ובין שתי'ה לשתי'ה צריכה להיות של 9 דקות, במידה ודרושה אכילה או שתיה רצופה יותר, הרי שניתן לצמצם כל פעם בדקה עד 4 דקות. גם אם צריך לאכול / לשתות יותר מכך, אם ניתן יעשה הפסקה של 2 דקות באכילה וחצי דקה בשתי'ה בין השיעורים. אכילה ושתיה נחשבות בנפרד, אלא אם המשקה הוא רוטב או תוספת למאכל, שאז נכלל בשיעור של המאכל הן לכמות והן להפסקה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עפ"י שו"ע אדמוה"ז סימן תריח, מידות ושיעורים של תורה לגר"ח נאה, הפוסקים ורבני אנ"ש בדורנו.
יום כיפור תענית אכילה בצום
461