שאלה:
תשובה:
זה בסדר, יכול לומר את הנוסח כעת - מלבד מה שאומרים כשמסובבים את התרנגול, וראוי שיכוון (ויכול גם לומר) שמה שנעשה כבר לתרנגול, היה זה חליפתו וכפרתו וכו'. בנוסף - אם חשוב לו - יכול גם לקחת מעות ולומר עליהם הנוסח "אלו המעות ילכו לצדקה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
כפרות ערב יום כיפור
293