שאלה:
תשובה:
ככל הנראה מקוואות הנשים לא יפתחו השנה בערב יום הכיפורים, וכמעט בלתי אפשרי לאפשר טבילה בבטחה עפ"י נהלי משרד הבריאות והנחיות הממונים, כך שייתכן חשש לבריאות הטובלות, ו/או להמשך פתיחת המקוואות לצורך טהרת המשפחה. מאחר ובהלכה מבוארות סיבות שבשלן נשים תמנענה מטבילה זו, הרי שמובן שהשנה, לא שייך לקיים מנהג זה, ואף אין צורך ב'התרת נדרים'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו"ע אדמוה"ז או"ח תרו סוף סעיף י"א, שבמקרה שיש חשש שתשחית זרע והריון, לא תטבול, ואף לטעם הב' - הרי נהגו עפ"י כו"כ פוסקים שנערות ונשים שאינן בימי טהרה לא תטבולנה - משנה ברורה תרו סעיף קטן יז, קראי קודש, ראש השנה, נספח ה סעיף ד קובץ מהלכות הגר"מ פיינשטיין זצ"ל (שיש למנוע נשים לא טהורות מלטבול), שדי חמד מע' יום כיפור סימן א אות ז
טבילה ערב יום כיפור קורונה נשים
528