שאלה:
תשובה:
מותר, רק עדיף לא בשבת אלא ממוצש בלבד
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
יום כיפור תענית הכנה משבת לחול שבת ערב יום כיפור
421