שאלה:
תשובה:
מתפלל כרגיל, כולל את הפיוטים והסליחות שבתפילת הש"ץ(כולל סדר עבודה), אולם לא את הקטעים שבהם הש"ץ חוזר על התפילה עצמה, וכן פסוקי י"ג מדות הרחמים. – פירוט הקטעים וסדר התפילה, יוצא לאור בעז"ה בנפרד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קורונה יום כיפור תפילת יחיד
355