שאלה:
תשובה:
מותר לשטוף את הידיים בסבון ומים כרגיל וכן להשתמש באלכוג'ל, מאחר ואין כאן רחיצה לשם תענוג ותוספת נקיון, אלא הסרת לכלוך / זיהום ועניין בריאותי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמה"ז סימן תריג,א.
יום כיפור קורונה רחיצה
467