שאלה:
תשובה:
אם יש אדם נוסף בבידוד, או שיכול לבקש ממי שהחלים מהנגיף ומותר לו מצד הרפואה לפגוש אותו, - יקבל מלקות כסדר. כמו"כ אם אופן הבידוד הוא שיש מי מבני הבית שמתקרב אליו לעיתים, בחבישת מסכה, כפפות וכד', יעשה זאת כך, בלי מגע ישיר. אך אם אין אפשרות כזו – לא ילקה בעצמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
ערב יום כיפור קורונה
282