שאלה:
תשובה:
זה לא גורע. ואם ההתעוררות שלהם להשתתף באה בעקבות התרומה שלך, הרי הזכות נזקפת גם לך, וכדברי חז"ל: "גדול המעשה [שגורם לאחרים לעשות] יותר מן העושה".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בבא בתרא ט.
צדקה שונות
437