שאלה:
תשובה:
אומרים, וגם המתפלל ביחיד אומר. פתיחת הארון היא מנהג נוסף על עצם האמירה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
תפילה קורונה עשרת ימי תשובה תפילה מחוץ לבית הכנסת
196