שאלה:
תשובה:
מי שזקוקים לעזרה כלכלית, בפרט ל(צרכים השוטפים ו)הוצאות החגים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
כפרות צדקה שימוש בכספי צדקה
239