שאלה:
תשובה:
אם יש לו טעם טוב (דהיינו שאינו מר או חמוץ באופן מיוחד) - צריך לברך. אם רק בולעים - לא. לגבי ברכה אחרונה - מן הסתם אין בהם כדי שיעור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה סדר ברה"נ פ"ז ס"ז-ח. וראה פסקי תשובות ס"ק יח, ס' וזאת הברכה עמ' 113, 310, ס' שערי הברכה פי"ג ס"ג. "אוכלין ומשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה, אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם – מברך עליהם תחילה וסוף, אף-על-פי שאינו תאב להם כלל, ואינו אוכלם אלא מחמת אונס חוליו"
ברכות ברכה ראשונה תרופות
174