שאלה:
תשובה:
אינו חוזר לא לראש התפילה, ולא לראש הברכה
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע, ושו"ע אדמוה"ז תקפ"ב ו
עשרת ימי תשובה טעות בתפילה תפילת שמונה עשרה
174