שאלה:
תשובה:
במקום שזקוקים לכך, בוודאי. לזכות יהודים בתפילה כראוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
שונות
276