שאלה:
תשובה:
כאשר החניון או חדר המדרגות מחוץ לקרקע, והתוקע נמצא מבחוץ והשומעים בפנים או להפך – השומעים יוצאים ידי חובתם כאשר ברור להם ששמעו קול שופר ולא הד. בחניון קרקעי או מרתף ומקלט שתחת הקרקע יכולות להתעורר שאלות השייכות לדין "התוקע לתוך הבור", ושמיעת "קול הברה", ולכן יש להקפיד שהתוקע והשומעים יהיו שניהם בפנים או בחוץ, ואם לא - יתכן שלא יצאו ידי חובה..
נכתב ע"י הרב רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סתקפ"ז ס"ה. וראה ביה"ל סתקפ"ז
תקיעת שופר קורונה ראש השנה
268