שאלה:
תשובה:
אם יכול לצאת למקום עם ברז מים, עדיף. אך במידה ולא יוכל לצאת, ובפרט המאובחן כ'חיובי', יכול לעשות אף על יד גיגית מים. אם במהלך עשרת ימי תשובה יוצא מהבידוד, רצוי שיגיע אז למקור מים .
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שיחת ר"ה תרצ"א, סה"ש תרצ"א ע' 144 ובהערות שם מיומן אדמו"ר הריי"צ, שכיון שלא היה יכול להגיע ל'נהר' בר"ה עצמו נסע מיד במוצאי החג לים כיון שחפץ היה לראות מים חיים, ותשליך עשה ג"פ: א) ימים אחדים קודם ר"ה, ב) במוצאי ר"ה, ג) ביום ו' תשרי (יום י"ג מידות בד"כ הוא ביום ח' תשרי אך בשנים שראש השנה חל בשבת, מקדימים ליום ו' תשרי).
תשליך ראש השנה תפילת יחיד קורונה
486