שאלה:
תשובה:
אם אתה לבד בבית הכנסת, יש מקום להתיר. אם יש עוד אנשים בבית הכנסת, אסור.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אם נמצאים עוד אנשים - הרי שיש בכך משום טורח, ומשום אי-כבוד
תפילת יחיד אמירת סליחות ארון קודש
333