שאלה:
תשובה:
יש לומר סליחות דווקא אחר חצות הלילה (מי שמתקשה - עדיף שיאמר ב(אשמורת ה)בוקר גם ביום הראשון. אין צורך להתעטף בטלית. אין אומרים את י"ג המדות, למנהגנו גם לא בניגון טעמים, וכן את המילים 'זכור לנו היום ברית שלש עשרה' וכן את הקטעים בארמית "מרן דבשמיא" ו"מחי ומסי".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: הלכה למעשה – תשרי פרק ב סעיף כז וסעיף כט וש"נ
אמירת סליחות תפילת יחיד
733