שאלה:
תשובה:
אם הסדק נמצא ומתפשט מסוף השופר בצד הרחב (לכיוון הצד הצר), אין לתקוע בו לכתחילה (אלא א"כ אין שופר טוב ממנו) ובדיעבד כשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע ונו"כ אורח חיים תקפ"ו ח-ט, ושו"ע אדמוה"ז שם ט.
שופר - כשרותו ראש השנה תקיעת שופר
340