שאלה:
תשובה:
כן, אומרים לדוד ה׳ - כמו כל מזמור תהילים שהוא חלק מהתפילה, שאין בעיה לאמרו בלילה. והרי מנהג אשכנז לאמרו אחרי ערבית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
חודש אלול תפילה
528