שאלה:
תשובה:
אשה אינה צריכה להוסיף יותר משלוש מילים, כמו האיש, מאחר והכוונה אינה דווקא לרמ"ח איברים שלהאדם הספציפי, אלא באופן כללי (על דרך "רמ"ח אברין דמלכא" - אין לאשה יותר מצוות וכו'), מה גם שלא לכל הדעות המספר הוא רנ"ב, ולכן גם בברכה לרפואה אומרים לאשה "בכל אברי'ה" ולא מספר ספציפי
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
קריאת שמע נשים
408