שאלה:
תשובה:
סטרילי גם מועיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
כשרות ירקות עלים תולעים
411