שאלה:
תשובה:
כן, זו הכנסה, יש לעשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מעשר כספים
591