שאלה:
תשובה:
או שאדם אחר מברך שהחיינו ומוציא אותו, או שלא מברך שהחיינו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספק ברכות להקל
ברכות ברכת שהחיינו
397