שאלה:
תשובה:
הפוסקים מאוד גינו והרחיקו את הדבר. ויכול להביא למכשול. ואם מדובר בנסיעה מחוץ לעיר, יש גם איסור ייחוד. ובכל אופן עם בעלה או אחד מבני משפחתה נוסעים עימה, אפשר להקל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: (ראה ספר מקור נאמן, קדושים תהיו, אור תורה וכו').
צניעות יחוד
583