שאלה:
תשובה:
צריך לברך שהחיינו על מלון, ולעניין ברכת שהחיינו, מלון צהוב ומלון לבן נחשבים שני מינים, לדעת אדמוה"ז.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פי"א סי"ד - שכל סוג ששונה וניכר במראהו נחשב כפרי בפ"ע לעניין זה.
ברכות ברכת שהחיינו
723