שאלה:
תשובה:
בחתיכות קטנות שבטל צורת הלחם בלישה - ברכת הכדורים מזונות, בין אם זה הרבה פירורים, בין אם מעט. \nאם הפירורים ממש מעט - יש ספק לגבי ברכה אחרונה, ולכן טוב לאכול עוד כזית מדבר שברכתו האחרונה על המחיה וכזית מדבר שברכתו האחרונה בורא נפשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב סט"ו ופ"ג ס"ב
ברכות ברכות הנהנין
206