שאלה:
תשובה:
לא, אין מניעה לשטוף את הרכב בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נט"ג פכ"ט סי"ט
בין המצרים תשעת הימים
526