שאלה:
תשובה:
אתה יכול לומר להם מלכתחילה שמחיר החפץ בחנות הוא 25 שח, שכן זו האמת, כך שאם זה מקובל עליהם, אין בעיה. אם לא אמרת מראש, ומובן שישלמו לך כמה ששילמת, אתה יכול בהחלט לומר שלמרות ששילמת בפועל פחות, אתה מעוניין במחיר המלא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדמוה"ז, חושן משפט, הלכות אונאה וגניבת דעת סעיפים ו-ח
איסור אונאה דיני ממונות
977