שאלה:
תשובה:
ליבון חמור - דהיינו לעבור עם מבער עד שיצאו ניצוצות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
הכשרת כלים כשרות
580