שאלה:
תשובה:
למנהגנו אין מברכים 'שהחיינו' גם בשבתות של בין המצרים, ולכן לא ניתן לאכול את הפרי כפי שהוא, אך יש אפשרות להכין ממנו שתייה או שיק וכיו"ב באופן שברכתו 'שהכל' ואז אין מברכים שהחיינו.
נכתב ע"י הרב שמעון פרבר
מקור: ספר המנהגים עמ' 46, שמנהג חב״ד שגם בשבתות בין המצרים לא מברכים שהחיינו . וראה בסדבה"נ פ"ז סכ"ב - כ"ד, שאם אין ניכר הפרי כלל - ברכתו שהכל (ואין מברכים שהחיינו).
בין המצרים מנהגי אבילות ברכת שהחיינו
877