שאלה:
תשובה:
כתבו רבים מהפוסקים וגדולי הדורות להמנע מכך משום שאינו סימן טוב, ומר"ח מנחם אב יש להקפיד על כך במיוחד, מאחר והדבר נזכר בפירוש בש"ס ובפוסקים. אם יגרם נזק או הפסד כספי כתוצאה מאי החתימה, הדבר מותר, אך יש להשתדל לחתום על ראשי דברים וכיו"ב ולהמשיך בתהליך אחרי ט"ו באב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
בין המצרים
658