שאלה:
תשובה:
אסור - אף שלעניינים מסוימים, כגון ברכה, הן אינן נחשבות לגידולי קרקע, הן בכל אופן גדלות ומחוברות לאדמה, כך שיש בכך עקירת דבר ממקום גידולו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מסכת שבת קז, ב
שבת מלאכת קוצר
577