שאלה:
תשובה:
אפשר. אך לא לחמם, ובוודאי לא לבשל או לטגן את המאכל המוכן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד עג,א וס"ט י"ב
כשרות דם מליחה
550